سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا جواهری – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عبدالرحیم جواهریان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نوید امینی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

نشانگر لرزه ای همدوسی بر مبنای ساختار ویژه ابزاری کارا در به تصویر کشیدن ناپیوستگی های ساختاری مانند گسلها در داده های لرزه ای سه بعدی است و تغییرات جانبی در پاسخ لرزه ای که علل آنها میتوانند ساختار زمین شناسی، چینه شناسی، سنگ شناسی، تخلخل و وجود هیدروکربن باشد را نمایان سازد. به طور کلی، همدوسی لرزه ای این امکان را به مفسر میدهد که داده ها را با قدرت تفکیک بالاتر مشاهده و در مورد آنها تصمیم گیری نماید. در این مقاله کاربرد نشانگر لرزه ای همدوسی بر مبنای ساختار ویژه در شناسایی گسلها مورد استعمال قرار می گیرد. با بررسی نتایج بدست آمده در این روش میتوان مشاهده کرد که این روش برای سیگنال به نوفه های پایین پاسخ مناسبی میدهد. همچنین مقایسه این روش با روش همدوسی بر مبنای همبستگی عرضی نشان می دهد که قدرت تفکیک آن برای تشخیص گسلها بیشتر است.