سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید آقاجانی – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن
علی مرادزاده – عضو هیئت علمی دانشکده معدن و ژئوفیزیک

چکیده:

روش گرادیان کل نرمال برای تفسیر داده های میدان پتانسیل به منظور شناسایی مناطق نفتی مورد استفاده قرار می گیرد. از این روش عمدتا در عملیات گسترش به پایین داده های میدان پتانسیل استفاده شده است. در این مقاله کاربرداین روش در آشکارسازی گنبدهای نمکی و تعیین عمق آن با استفاده از آنومالیهای گرانی صورت گرفته است با بررسی نقشه های گرادیان کل نرمال حاصل از انتخاب پارامترهای موثر مقدار NFG به شدت به مقدار عدد هارمونیک سری های فوریه وابسته است. بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که داده های مورد استفاده بطور دقیق در سطح وسیع و در یک شبکه منظم اندازه گیری شده باشد.