سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد صنعتی – اداره کل دامپزشکی قزوین
وحید کشاورز – اداره کل دامپزشکی قزوین
حمید زینالی – اداره کل دامپزشکی قزوین
ثوره جلیل ابراهیم – اداره کل دامپزشکی قزوین

چکیده:

نکروز عفونی بافت خونساز یک بیماری حاد همراه با ا یجاد خونریزیها ی فراوان در لارو و بچه ماهیها ی آزاد ما هیان میباشد . ویروس ایجاد کننده آن از خانواده رابدو و یروسهاست . در تابستان ۱۳۸۶ در بچه ماهیان و ماهیان تا وزن ۵۰ گرمی در کارگاه پرورش ماهی مورد نظر تلفات شدیدی اتفاق افتاد . اکثر ماهیان دچار بیرون زدگی دو طرفه چشم،تیرگی شد ید پوست و پوسیدگی باله ها بودند . بیشتر ماهیان بیمار بی حال بوده و در کناره ها ی استخر به آرامی شنا می کردند و شنای فعال از خود نشان نمی دادند و همچنین میل به غذا در آنها بسیار کاهش یافته بود . در کالبد گشا یی طحال بزرگ،آبششهای کم خون و کم خونی در کبد و کلیه ها واضح بود . با کمک لام مرطوب نمونه گیری از باله ها،پوست و آبشش ها صورت پذ یرفت که آلودگی انگلی منفی بود . از بافت کلیه، کبد و خون در آگار خوندار و آگار مغذی به مدت ۴۸ ساعت در دما ی ۲۵ درجه سانتی گراد کشت د اده شد و پس از رشد پرگنه ها از تستها ی تفریقی و بیوشیمیایی استفاده گردید،نتیجه حاصله نشان دهنده میکروب شیگلا بود . همچنین ماهیان مورد نظردرآزما یشگاه به روش ( واکنش زنجیره پلیمراز ) مورد آزما یش قرار گرفتندکه حاصل آن رد یابی و یروس نکروز عفونی بافت خونسازبود . در این مقاله کل یه مسائل مربوطه باکتریایی و ویروسی فوق بطور مفصل شرح داده شده است