سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد یادگاری –
سارنگ سروری –
شاهین نجات –
عابد کوهپایه –

چکیده:

یکی از پدیده های شگفت انگیز در علوم دامپزشکی و پزشکی بروز ناهنجاریهای مادرزادی و تول د نوزادانی است که از همان ابتدای تولد نقص یا نقایص آنها اشکار است و یا درهنگام تولد به ظاهر سالم بوده ولی ناهنجاری های آنها بتدریج قبل یا پس از بلوغ ظاهر می گردند . ناهنجاریهای مادرزادی سیستم قلبی – عروقی ، در طب دامپزشکی نادر است . هدف از ارائه این مقاله،گزارش تشخیص asd در گوساله بدون علائم بالینی با استفاده از روش اکوکاردیو گرافی می باشدASD در واقع نقص در تشکیل دیواره بین دو دهلیز چپ و راست قلب است. رایج ترین شکل نقیصه OSDIUM SECONDIUM است. و یا PATENT FORAMEN OVALE که به شکل رایج دیده می شود PFO . عموما در گوساله ها دیده می شود و و بوسیله نقص در septum premium ایجاد می گردد . Pfo معمولا در گوساله ها همراه با pda اتفاق می افتد . حیواناتی که به ASD مبتلا هستند، معمولا علائم بالینی را نشان نمی دهند ولی یک مرمر Holocystolic از نوع افزاینده _ کاهنده یا cresento_dicresento ممکن است در ناحیهBaseقلب در سمت چپ شنیده شود .Shanterایجاد شده معمولا از سمت چپ به راست است و مرمر در نتیجهافزایش حجم خون پمپاژ شده از مسیر دریچه pulmonic ایجاد می گردد . اگر این نقیصه بزرگ باشد بزرگ شدن دهلیز راست، بطن راست و دهلیز چپ ممکن است ایجاد شود . تشخیص تفریقی شامل : مرمرهای عملکردی،استنوز شریان ریوی، VSD ، PDA است . تشخیص میتواند بر اساس اکوکاردیوگرافی دو بعدی استوار باشد که در این حالت . بزرگ شدن دهلیز راست، بطن راست و دهلیز چپ دیده می شود pulsed ، Contract echocardiography Color flow ،wave Doppler1/5 نیز برای تشخیص شانت می توانند مورد استفاده واقع شوند . یک گوساله مادهماهه هلشتاین ماده با تاریخچه ۳ روز سرفه، دندان قروچه و کم خوراکی به کیلینیک دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ارجاع داده شد . در معاینا ت اولیه ، مخاطات سیانوزه، دمای ۳۹/۸ ،تعداد تنفس ۵۶ و تعداد ضربان قلب ۱۰۸ بود . این گوساله بعد از معاینات بالینی به بخش رادیولوژی ارجاع داده شد . از دام مذکور
رادیوگرافهای lateral و dorso ventral تهیه شد . رادیوگراف lateral بزرگ شدن و buldge قسمت می باشد مشهود بود . سپس در انجام Right atrium کمربند قدامی قلب که در ناحیه dorsocranial defect اکوکاردیوگرافی بزرگ شدن دهلیز راست و انحراف دیواره بین دهلیزی به سمت راست مشهود بود و وجود بین دیواره دو دهلیز مشخص بود که بوسیله Doppler و مشاهده Torbilance وجود ASD تایید گردید .