سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدرضا سیدمرتضایی – مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
محمد افشارنسب – موسسه تحقیقات شیلات ایران
نیازمحمد کر – مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
حسین هوشمندکوچی – مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

ابتدا گونه پرورشی ایران میگوی سفید هندی p. indicus بود اما سپس به دلیل مشکلات بیماری از همان ۲۰۰۴ به گونه سفید غربی L. vannamei تغییر یافت . تحقیقات در ایران بر روی میگو روی ویروس ها و تشخیص سریع آنها متمرکز است و ویروس های اصلی که می تواند این گونه را آلوده نماید ویروس های بیماری لکه سفید سندرم تورا و IHHNV است . در حال حاضر با تشخیص سریع و حساس تکنیک PCR در عرض ۳ ساعت میتوان این ویروس ها را شناسایی نمود اما برای تائید این ویروسها در این تحقیق نیز از روش بافت شناسی هم
استفاده گردید . در این تحقیق بیش از ۸۰ میگو نمونه بردا ری و سپس در محلول دیویدسون فیکس گردید . بعد از ۲۴ ساعت از دیویدسون خارج و در الکل فیکس گردید و پس از مقطع گیری با میکروتوم ، برش ۵ میکرون و مونت کردن کردن آن روی لام و رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین / فلوکسین ویروس HPV در بافت هپاتوپانکراس شناسایی گردید . ویروس HPV برای اولین بار در میگوی پا سفید غربی پرورشی در ایران گزارش می شود .