سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر عالم رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک
ف.س لای – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

تشدید نرخ تبخیر و خشک کردن بدون افزایش دما دارای کاربردهای زیادی است . در این مقاله اثر اعمال میدان الکتریکی و نیز سرعت عبور هوا بر نرخ تبخیر ازظرفی حاوی گلوله های شیشه ای با قطر سه میلیمتر به صورت تجربی بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است . با این روش می توان با مصرف انرژی بسیار کم نرخ تبخیر را در فشار و دمای محیط بخصوص وقتی که سرعت جریان هوا کم باشد تا حدود پنج برابر افزایش داد .