سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین کیانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله اثر نوفه ی تصادفی گوسی با همبستگی بلند برد توانی را بر سیستم های دو پایا که تشدید تصادفی از خود نشان می دهند بررسی می کنیم. نشان می دهیم، همبستگی بلند برد توانی باعث می شود که اولا نوفه با انحراف معیار کمتر، در این سیستم تشدید ایجاد می کند ثانیا دامنه ی تشدید کاهش می یابد.