سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد نادری – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

به منظور مطالعه محدودیت منبع و مخزن در ژ«وتیپ های ندم بهاره ۹ ژنوتیپ گندم (۲ ژنوتیپ گندم دوروم و ژنوتیپ گندم نان) در سال زراعی ۷۹-۷۸ در دو آزمایش جداگانه هر یک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط مطلوب و تنش خشکی بعد از گرده افشانی مورد بررسی قرار گرفتند.