سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید مهذب ترابی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان

چکیده:

تبعات فنی و اقتصادی کاهش تلفات در شبکه های توزیع، مبحث مهم و گسترده ای است که اخیرا توجه زیادی به آن معطوف گردیده و تحقیقات و پژوهشهای مختلفی در زمینه روشهای کاهش آن به عمل می اید و همچنین بنا به ضرورت و حساسیت های خاص خود، یکی از مباحث اصلی سمینارها و کنفرانس های برق نیز می باشد. دو نکته ای که اکثرا در این مباحث قابل توجه است عبارتند از: ۱- در دسترس نبودن آمار نسبتا دقیقی از درصد واقعی تلفات و اکتفا به آمار و اطلاعاتی که عموما مبنای دقیقی جهت محاسبه آنها بکار نرفته است. ۲- ارائه نقطه نظرا کلی جهت کاهش تلفات بدون توجه به بافت و نوع مصرف انرژی الکتریکی در بخشهای مختلف مصرف. یکی از روشهای پیشنهادی جهت تعیین درصد واقعی تلفات و کاهش تلفات در شبکه های توزیع، تعیین درصد تلفات در بخشهای مختلف مصرف و برخوردهای فنی و تعرفه ای متناسب با بافت مصرف، نوع، چگونگی و مقدار اثرگذاری مصارف این بخشها در کل تلفات می باشد. در این مقاله سعی گردیده که پس از تشریح و آنالیز آماری تلفات رسمی اعلام شده، با استفاده از نتایج حاصله از ۳ مورد آزمون تجربی به این مهم در بخش مصرف روستایی پرداخته شود.