مقاله تشكيك در «تشكيك وجود» حكمت صدرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تشكيك در «تشكيك وجود» حكمت صدرايي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشكيك وجود
مقاله حقيقت وجود
مقاله مابه الامتياز
مقاله مابه الاشتراك
مقاله تشكيك خاصي
مقاله حكمت متعاليه
مقاله مراتب وجود
مقاله شئون وجود
مقاله اصالت وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقي اصفهاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از پايه هاي حكمت متعاليه صدرايي مساله «تشكيك وجود» است كه بنابر آن،«حقيقت وجود» حقيقتي يك گونه و واقعيتي يگانه مي باشد كه مراتب متفاوتي دارد؛ به گونه اي كه مابه الامتياز در آنها، عين مابه الاشتراك است. به نظر ما، اين ديدگاه گرچه نسبت به ديدگاه مشاييان از امتيازاتي برخوردار است، اما هم اصل مدعا و هم ادله آن كاستي هاي فراواني دارد كه پذيرش آن را ناممكن مي سازد. در مقاله حاضر، به شش مورد از كاستي هاي مربوط به اصل مدعا پرداخته شده است.