مقاله تشكيل، طبقه بندي و كاني شناسي خاك هاي تشكيل شده از مواد مادري گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۴۷ تا ۶۵۸ منتشر شده است.
نام: تشكيل، طبقه بندي و كاني شناسي خاك هاي تشكيل شده از مواد مادري گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماده مادري
مقاله ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك
مقاله كاني شناسي رس
مقاله رده بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: داووديان دهكردي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماده  مادري از مهم ترين فاکتورهاي خاك سازي در مناطق خشک و نيمه خشک محسوب مي گردد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير مواد مادري آذرين، دگرگوني و رسوبي بر روي برخي از ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي، کاني شناسي و رده بندي خاک ها در شمال استان چهارمحال و بختياري است. پس از انتخاب هفت نوع سنگ مادري شامل گرانيت، بازالت، سنگ آهك، شيل، ميكاشيست، گنيس و آمفيبوليت، بر روي هر يك از آنها سه خاكرخ، حفر و تشريح گرديد و يك خاكرخ از هر سنگ بستر به عنوان خاكرخ شاهد براي تجزيه هاي فيزيكي، شيميايي و كاني شناسي رس موجود در سنگ بستر و افق هاي خاك انتخاب گرديد. نتايج نشان داد ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك، كاني شناسي و رده بندي خاك ها به ميزان قابل ملاحظه اي توسط مواد مادري، كنترل مي شود. اغلب خاك ها تنها داراي دو افق A و BC بودند و در راسته انتي سولز طبقه بندي گرديدند و تنها خاك هاي موجود بر روي شيل و گنيس، به دليل وجود افق مشخصه B، در راسته اينسپتي سولز رده بندي شدند. تفاوت در رده بندي خاك هاي موجود در يك راسته نيز از سطح زير گروه يا فاميل خاك مشاهده شد كه نشان دهنده لزوم رده بندي خاك در سطوح پايين براي اهداف مديريتي است. نتايج كاني شناسي بخش رس نشان داد در همه خاك ها و ماده مادري آنها كاني هاي كلريت، كائولينيت، كوارتز و ميكا (بجز افق سطحي خاك تشكيل شده بر روي سنگ بازالت و نمونه سنگ شيل) وجود دارد و منشا آنها در خاك ها توارثي است. منشا اسمكتيت در خاك هاي حاصل از گرانيت و بازالت، پدوژنيكي و در خاك حاصل از سنگ آهك، توارثي تشخيص داده شد در حالي كه در خاك به وجود آمده از سنگ گنيس، دو منشا توارثي و پدوژنيكي به نظر مي رسد. وجود ورمي كوليت در خاك به وجود آمده از آمفيبوليت ناشي از به ارث رسيدن از ماده مادري و در خاك هاي تشكيل شده بر روي ميكاشيست و شيل به دليل تشكيل در محيط خاك مي باشد.