مقاله تشکيل هيدرات متان در شرايط ملايم تر با استفاده از تسهيل کننده هاي ترموديناميکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تشکيل هيدرات متان در شرايط ملايم تر با استفاده از تسهيل کننده هاي ترموديناميکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدرات گازي
مقاله تعادل فازي
مقاله تسهيل کننده ترموديناميکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي راد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاملي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فشار بالاي تشکيل هيدرات هاي گازي مهمترين عامل منفي در توليد انبوه هيدرات براي ذخيره سازي و انتقال گاز مي باشد. در اين مقاله جهت تشکيل هيدرات در فشار پايين تر، اثر دو ماده، تتراهيدروفوران و تتراهيدروپيران در غلظت هاي متفاوت بر نمودار تعادلي تشکيل هيدرات متان بررسي شد. چهار محلول آبي با غلظت هاي ۱، ۲٫۵ و ۶ درصد مولي از تتراهيدروفوران و ۶ درصد مولي از تتراهيدروپيران تهيه و نمودار تعادلي تشکيل هيدرات متان در آن رسم شد. نتايج مشخص نمود که با استفاده از اين مواد، هيدرات متان در شرايط بسيار مناسب تري از دما و فشار تشکيل مي شود. در حاليکه فشار تعادلي تشکيل هيدرات متان در دماي ۲۹۳ درجه کلوين حدود ۳۴ MPa است، با افزودن ماده تتراهيدروفوران با غلظت ۲٫۵ درصد مولي اين فشار به حدود ۲٫۴۹ MPa کاهش يافت که ۹۲٫۶ درصد کاهش را نشان مي دهد. همچنين در فشار ۵ MPa دماي تعادلي هيدرات متان حدود ۲۷۸ درجه کلوين است در حالي که در همين فشار دماي تعادل فازي محلول ۶ درصد مولي تتراهيدروفوران حدود ۳۰۶ درجه کلوين بود.