سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین معرفی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
فرشید دانشور – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

چکیده:

در پی حرکت کشور به سمت تمرکززدائی و کاهش تصدی گری دولت در سالهای اخیر، لزوم تجدید ساختار در صنعت برق نیز به عنوان یکی از ساختارهای عمده احساس شد، بر این اساس ایجاد فضای مناسب برای رقابت صحیح و سالم شرکتهای برق به عنوان حلقه تکمیلی این فرآیند مورد توجه قرار گرفته و بازار برق طراحی و اجرا شد. با توجه به دامنه وسیع تأثیرگذاری بازار برق بر بخشهای مختلف صنعت برق، در این مقاله ساختار بازار برق و جایگاه شرکتهای توزیع به عنوان خریداران عمده برق در آن بررسی شده و تأثیر بازار برق بر عملکرد شرکتهای توزیع مورد توجه قرار گرفته است.