سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عنایت الله راجی – دانشگاه تهران ، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی ، آزمایشگاه کاتالیست و
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران ، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی ، آزمایشگاه کاتالیست و
سیدشمس الدین مهاجرزاده – دانشگاه تهران ، دانشکده فنی ، گروه مهندسی الکترونیک و کامپیوتر ، آزما
یدالله مرتضوی – دانشگاه تهران ، دانشکده فنی ، گروه مهندسی شیمی ، آزمایشگاه کاتالیست و

چکیده:

واکنش جفت شدن اکسایشی و غیر اکسایشی متان در فشار ات مسفری و بکمک پلاسمای سرد ( کرونا ) بررسی شد . پلاسمای سرد نتیجه تخلیه الکتریکی بین دو الکترود فلزی است . در این تحقیق نشان داده شد که کرونا نیز نظیرکاتالیست می تواند هم در حضور اکسیژن و هم بدون حضور اکسیژن متان را فعال کند . افزون بر این ، در این فرایند پلاسمای ی ، محصولات جفت شدن متان ( یعنی اتان ، اتیلن و استیلن ) بدون استفاده از هیچگونه گرمکن اضافی تشکیل می شوند . در حضور اکسیژن ، به دلیل تشکیل محصولات اکسایش کامل ، دمای واکنش تا حدود ٢٠٠o C افزایش می یابد ولی بدون حضور اکسیژن دمای واکنش کمتر است . نتایج بدست آمده نشان می دهند که با تغییر دبی گاز متان می توان به بازدهی٣١ % و گزینش پذیری %١٦ اتان ، %١٧ اتیلن و %٦٧ استیلن دست یافت .