سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی نیک عمل – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید رجایی ، تهران و پژوهشکده فیزیک ، پژوهشگاه دا
رضا عسگری – پژوهشکده فیزیک ، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران

چکیده:

تشکیل خوشه های با اندازه ها و شکلهای مختلف از دو دسته اتم های فلزات قلیایی و فلزات واسطه روی سطح گرافین در دماهای مختلف مورد بررسی محاسباتی قرار می گیرد. در این پژوهش روش محاسباتیِ دینامیک مولکولی کلاسیک در دمای ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. اتم های فلزات واسطه ای مثل طلا، نقره و مس تشکیل خوشه های کپه ای شکل با توزیع کاتوره ای روی سطح گرافین می دهند در حالی که اتم های فلزات واسطه تمایل به پخش و ایجاد لایه های اتمی منظم روی سطح گرافین دارند. از میان اتم های فلزات قلیایی، پتاسیم در دمای پایین سطح را کاملاً تر کرده و تک لایه ای اتمی روی سطح می سازد. تمامی اتم های جایگرفته روی سطح باعث تغییر خصوصیات مورفولوژی سطح می شوند.