سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیما اخلاصی – کارشناس مهندسی مواد
مرتضی شمعانیان – دانشیار ، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم عظیمی – مرکز کارگاههای آموزشی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق سطح فولاد St52 با استفاده از مخلوط پودری Si-C و C-Fe-Si توسط روش جوشکاری قوسی – الکترود تنگستنی (GTAW) روکش کاری شد. سپس ریز ساختار، تغییرات مورفولوژی و نیز ریز سختی پوشش های ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی ریزساختار پوشش ها از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس استفاده شد. اندازه گیری ریز سختی توسط دستگاه سختی سنج انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که روکش ایجاد شده توسط پودر Si-C شامل کاربیدهای اولیه در زمینه یوتکتیک بوده و در پوشش حاصل از C-Fe-Si دندریت های اولیه در زمینه یوتکتیک بین دندریتی دیده می شوند. پوشش های ایجاد شده از هر دو پودر دارای سختی بالایی می باشند که این سختی به دلیل تشکیل کاربیدهایسخت SiC می باشد.