سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن اسدی اسدآباد – گروه مواد پیشرفته ، پژوهشکده مواد ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، کرج
سمیرا منیری – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبدالجواد نوین روز – گروه مواد پیشرفته ، پژوهشکده مواد ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، کرج
شهرام خیراندیش – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا آلیاژ کم فعال Fe-Cr-W-V به روش ذوب القایی تهیه شد. با انجام عملیات حرارتی در ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه و متعاقباً عملیات بازگشت در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت، ذرات کاربیدی نانومتری در ساختار غیرتعادلی این آلیاژ تشکیل شد. با استخراج این ذرات و با استفاده از آنالیزهای DTA ، XRD و میکروسکوپ TEM، استوکیومتری، اندازه و شکل این ذرات شناسایی گردید. نتایج نشان داد که عمدتاً دو نوع ذره کاربیدی M7C3 و M23C6 و به دو شکل کروی و بلوکی شکل در این آلیاژ تشکیل می شود. همچنین نشان داده شد که متوسط اندازه ذرات کروی در حدود ۸۰nm متوسط ضخامت ذرات بلوکی شکل ۶۰nm و متوسط طول این ذرات در حدود ۱۴۰nm می باشد.