سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مولا ملک جانی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این کار با استفاده از مدل Top-Hat دو مولفه ای تشکیل ساختار شامل ماده تاریک و ماده باریونی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرایط اولیه برایی تحول ساختار در کیهان را مطابق طبق Harrison- Zeldovich انتخاب می کنیم. در این مدل ابتدا ساختارهای موچگتر مثل حوسه های کروی و سپس ساختارهای بزرگتر مثل کهکشانها و خوشه های کهکشانی در کیهان شکل می گیرند. به عبارت دیگر سناریوی Down-Up در این مدل قابل پیش بینی است. رفتار طیف توان و مقدار (در متن اصلی موجودمی باشد) محاسبه شده در این مدل در تطابق نسبتا خوبی با شواهد رصدی است. نهایتا مدل Top-Hatدو مولفه ای در مدل های انرژی تاریک و همچنین سرمایش در تحول مولفه باریونی ساختار مطالعه شده اند.