سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین سرمدیان – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه , ارومیه
محمود علومی – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه , ارومیه

چکیده:

ما از روش شبه پتانسیلی فوق نرم برای ایجاد شبه توابع موج هموار وچگالی بار برای عنصر Pt استفاده کرده و نتایج را با توجه به مشتقات لگاریتمی شبه پتانسیل وشبه توابع موج برای Pt به آلیاژهاوترکیبات شامل آن مورد بحث قرار داده ایم