سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مهذب ترابی – شرکت توزیع برق استان همدان

چکیده:

ظرف ۲۲ سال گذشته حجم تاسیسات بخش توزیع صنعت برق بالغ بر ۶/۵ برابر شده است. تعداد مشترکین از مرز ۱۵/۵ میلیون مشترک گذشته و نسبت به قبل انقلاب ۵ برابر شده است. روند فوق طی ۱۰ سال گذشته با ایجاد و اجرای تفکر برقرسانی به روستاهای بی برق شتاب فزاینده تری داشته است به نحوی که در حال حاظر بالغ بر ۴۵۰۰۰ روستای کشور از نعمت برق برخوردار شده اند و آمار و اطلاعات نشان می دهد که بالغ بر ۴۶ درصد از تاسیسات توزع برای برق رسانی روستایی احداث شده است. متاسفانه علیرغم افزایش کمی فوق، در بحث ساختاری بجز تشکیل شرکت های اتوزیع در سال ۱۳۷۲، اقدام موثر دیگری که نشان دهنده طرح جامع و سیمای مشخصی از ساختار بخش فوق باشد، صورت نگرفته و عمده فعالیت های انجام شده در بخش درون سازمانی و به صورت منطقه ای بوده است. از آنجا که به موازات افزایش حجم تاسیسات و تعداد مشترکین توقعات مردم افزایش یافته و از طرفی دیگر افزایش تاسیسات باعث بروز چالشها و محدودیت هایی از قبیل افزایش تلفات، قطعی های برق و رشد بی رویه مصرف شده است، لذا لزوم توجه جدی به مشکلات بخش فوق و تغییرات ساختاری الزامی می باشد و از این رو با نظر به حجم بالای تاسیسات توزیع برق روستایی و مشکلاتی که بخش فوق در کاهش رضایت مندی مردم روستای،بخش افزایش قطعی های برق و افزایش تلفات ایجاد نموده است، تغییر ساختاری در شرکت های توزیع برق تشکیل شرکت های توزیع برق روستایی اهمیت پیدا می نماید.