سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گرامی –
عباس سیوندی پور –

چکیده:

مواد منفجره با فشرده کردن مولکول های هوا موجب وارد شدن فشار بسیار زیاد به سازه های اطراف و ایجاد خسارت های زیادی می شوند. نا مشخص بودن ماهیت دینامیکی بارهای انفجاری همواره یکی از مشکلات محققان در طراحی سازه های مقاوم در برابر انفجار بوده است .در این تحقی ق به بارگذاری ناشی از انفجار و پاسخ سازه در برابر این بارگذاری و طراحی دیوارهای مقاوم در برابر انفجار پرداخته شده است . پارامترهای حاضر، از تحلیل تاریخچه زمانی -historytime یک دیوار طره ای شکل (cantilever)تحت بارهای انفجاری و توابع فشار، به دست آمده اند. از دوره تناوب گوشه یcorner period) طیف سرعت نیز برای کنترل پارامترهای رفتاری دیوار استفاده شده است. در بخش مهمی از این تحقیق به رابطه ی بین دوره تناوب گوشه و زمان انتقال caler time برای انفجار پرداخته شده است.و در انتها نیز یک الگوریتم طراحی دقیق برای طراحی دیوارهای مقاوم در برابر بارهای انفجاری استخراج شده است .