سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صبوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به استفاده گسترده فولادهای فریتی – پرلیتی درکاربردهای صنعتی بهینه سازی خواص آنها یکی از موضوعات مهم تحقیقات انجام شده می باشد براین اساس بهبود ریزساختار نهایی آنها که منجر به افزایش خواص مکانیکی می گردد ضروری است این مهم با طراحی مناسب یک عملیات ترمومکانیکی امکان پذیر است دراین راستا یک پروسه ترمومکانیکی در دمای پایین شامل کارسرد و آنیل بعدی برروی یک فولاد ساده کربنی انجام شد. نمونه ها تحت کرنشهای مختلفی دردمای اتاق قرارگرفتند سپس دردماهای ۷۲۵ و ۷۷۵ درجه به مدت زمانهای ۱۰ ، ۱۲۰ و ۶۰۰ ثانیه آنیل شده و درنهایت به سرعت در آب سرد شدند ریزساختار نهایی آنها با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرارگرفت.