سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد ء مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و متالوژی – د
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالوژی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق امکان تشکیل پوشش کاربید نایوبیوم برسطح فولادALSIL2 با استفاده از حمام مذاب حاوی ۷۵% وزنی بوراکس ۵% وزنی اسید بوریک ۲۰% وزنی فرونایوبیوم بررسی شد.پوشش ایجاد شده مسطح یکنواخت و دارای ضخامت های یکسان در مناطق مختلف سطح بود .بررسی های دیفراکتومتری اشعه ایکس بیانگر تشکیل فاز NBC بروی سطح بود.ضخامت پوشش در دماهای مختلف و زمانهای مختلف بین ۶/۵-۳۳ میکرون متفاوت بود.افزایش دما و زمان باعث افزایش ضخامت پوشش شده ام تغیری در ساختار پوشش ایجاد نمیکرد.