سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول اخروی – بخش زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات سنگ شناسی مقاطع نازک تهیه شده از آهک – F ‏سازند قم جهت تعیین میکر وفاسیس ها در تحلیل حوضه رسوبی در مقاطع چینه شناسی خورآباد، کمر کوه، نرداغی، شوراب و جاده ایوانکی نشانگر آنست که آهک مذکور در هنگام رسوبگذاری سیمانی شده و کف سخت ایجاد نموده است. این بررسی ها نشان می دهند که سیمانی شدن در سطح تماس آب و رسوب رخ داده و برخلاف بسیاری از محیطهای رسوبی عهد حاضر که سیمانی شدن در آنها منحصر به بخشهای جلوی ریف و ریف است، سیمانی شدن در آهک-F هم در رخساره ریف و جلوی ریف و هم در رخساره های پشت ریف صورت گرفته است. سیمانی شدن همزمان با رسوبگذاری که موجب ایجاد کف سخت، لایه های سیمانی شده، سنگ ساحل (beach rock)، ریف سنگ شدlithified reef) ‏)، و سخت شدن رسوبات بخش جلوی ریف می شود سبب حفظ فابریک سنگ در مقابل فشارهای حاصل از وزن طبقات رویی شده و مانع فشردگی رسوبات می گردد و در نتیجه توان سنگ مخزن شدن سنگ را حفظ می نماید.