سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اکبر یزدخواستی –
سیدمصطفی حیدریه –

چکیده:

در دهه های گذشته نقش بسیار مهم انسان در رابطه با ایمنی در محیط فعالیت او مورد توجه دست اندرکاران مربوطه قرار گرفته است . مؤسسه ها و مراکز رده بندی و استاندارد ای جاد شـد تـا سیسـتمهای مـدیریت کیفیـت و ایمنی در صنایع و کارخانجات مختلف را مورد بررسی و مداقّه قرار داده و پس از اصلاحات لازم تأیید نمایـد . صنایع دریایی و شناورهای دریایی از این موضوع مستثنی نبوده و نیاز به کنوانسیونها و آئین نامه های بـین المللـی ایمنی و نجات جان انسانها ( در محیط فعالیتش ) داشته است . حوادث مصـیبت بـار و نـاگوار دریـایی اخیـر ماننـد غرق شدن کشتی هرالداستونیا و زیردریایی کورسک که منجر به از دست دادن جان صدها انسان بـی گنـاه شـد مجامع بین المللی دریایی را ملزم ساخت تا در جهت ارائه قوانین جدید طراحی و تست های لا زم و تأییدیـه هـای مورد نیاز دریایی گام بردارند که هدف آنها تضمین ایمنی دریایی به وسیله جلوگیری نمودن از انواع خطـرات، حوادث دریایی از قبیل تصادفات، آبگرفتگی، آتش سوزی و … می باشد .