مقاله تصحيح و تحليل چند تصحيف در شعر خاقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تصحيح و تحليل چند تصحيف در شعر خاقاني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصحيف
مقاله جناس مصحف
مقاله بازيچه
مقاله نارنج
مقاله بازيچ
مقاله چرخ نارنج گون
مقاله گنبد نارنج گون
مقاله شيشه نارنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مانندگي ترکيبات و اصطلاحات و برخي ويژگي هاي حوزه سبک شناسي، در بين شاعران مکتب اران و آذربايجان، خصوصا خاقاني و نظامي، نكته اي است كه عوامل جغرافيايي را نبايد در پيدايش آنها ناديده گرفت. به همين سبب است که برخي تشبيه ها و کنايات و … در شعر خاقاني و نظامي و برخي شاعران آذربايجان تقريبا منحصر به فرد است. آنچه در اين مقاله از نظر خوانندگان مي گذرد، تحليل چند تصحيف فراگير، در شعر خاقاني است که اين تصحيف در شعر نظامي نيز مشهود است. با توجه به اينکه تصحيف مورد بحث، زاده ترکيبي است که اين ترکيب، تقريبا ويژه خاقاني و نظامي و مجيرالدين بيلقاني و برخي شاعران ديگر بوده، اين ترکيب خاص براي کاتبان و برخي مصححان، غريب به نظر رسيده و همين امر سبب ايجاد تصحيف در اين گونه ترکيب ها شده است.