مقاله تصحيح چند بيت از ديوان ناصرخسرو (بر اساس نسخه اي تازه يافته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تصحيح چند بيت از ديوان ناصرخسرو (بر اساس نسخه اي تازه يافته)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصحيح
مقاله شعر فارسي
مقاله ديوان ناصرخسرو
مقاله نسخه ۱۰۳۹ هجري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يلمه ها احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نسخه هايي كه مينوي و محقق در تصحيح ديوان ناصر خسرو از آن بهره برده اند، نسخه مکتوب به سالهاي ۷۱۲ تا ۷۱۴ هجري، محفوظ در کتابخانه اينديا آفيس (ديوان هند) بوده است، که متاسفانه برخي از صفحات آن كاستيهايي دارد و بيتهايي از آن به علت محو و سياه شدگي ناخواناست. از اين رو، نسخه چاپي ياد شده در بردارنده ابياتي مبهم، ناقص و مشکوک است. در اين ميان، در فاصله سالهاي ۱۰۳۹-۱۰۴۱ هجري نسخه اي به خط صدرالدين محمد معمار اصفهاني از روي نسخه پيشين استنساخ شده که همه ابيات آن کاملا واضح و خواناست؛ اما ظاهرا اين نسخه در اختيار مصححان نبوده است. به همين جهت، نگارنده در اين نوشتار کوشيده است، بر اساس نسخه ياد شده، برخي از كاستيها و دشواريهاي بيتها، واژه هاي مبهم و ناخواناي ديوان چاپ شده را برطرف سازد.