مقاله تصحيح چند بيت عربي از قصايد ملمع ديوان رشيدالدين وطواط بر پايه کهن ترين نسخه موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تصحيح چند بيت عربي از قصايد ملمع ديوان رشيدالدين وطواط بر پايه کهن ترين نسخه موجود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوان
مقاله رشيد وطواط
مقاله قديم ترين نسخه
مقاله ابيات عربي
مقاله تحريف و تصحيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يلمه ها احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشيدالدين وطواط يکي از دانشمندان بزرگ قرن ششم هجري و از ادبا و دانشمندان مشهور بلاغت در زبان عربي و فارسي است. تنها تصحيحي که از ديوان اين شاعر صورت پذيرفته، تصحيح مرحوم سعيد نفيسي است که در آذرماه ۱۳۳۹ هجري در تهران به زيور چاپ آراسته شد. به دليل متاخر بودن نسخ در دسترس مصحح و عدم دسترسي به نسخه هاي قديم تر، بسياري از ابيات اين ديوان، به ويژه ابيات عربي، با تحريفات و تصحيفات ضبط گرديده است. نگارنده اين سطور با در دست داشتن قديم ترين نسخه موجود، مکتوب به سال ۶۹۹ هجري قمري، ابيات عربي تحريف شده فراواني از ديوان اين شاعر را تصحيح کرده که در اين نوشتار برخي از آن ها ارایه گرديده است.