سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید کامران مویدی – گروه فیزیک دانشکده علوم ، دانشگاه اراک
مریم پوراکبر –
علی اصغر وقایی نیا –

چکیده:

ایده وجود یک مقیاس طول بنیادین که در هر نظریه پیش نهادی برای گرانس کوانتومی با آن مواجه می شویم ممکن است دیدگاه ما را در ارتباط با ساختار فضا زمان به عنوان یک پیوستار که ناشی از تجارب حاصل از مطالعه ساختار بزرگ مقیاس کیهان است دستخوش دگرگونی سازد. در این مقاله به بررسی تاثیر اصل عدم قطعیت تعمیم یافته و وجود یک کمینه طول در اندازه گیری فواصل بر روی طیف انرژی و تابع موج راسته به یک ذره کلاین – گوردن در ۱+۳ بعد فضا زمان می پردازیم.