سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان منصوریان – دانشجوی کارشناسی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نزدیک به چند قرن است که ژئوفیزیک در خدمت بشر بوده تا بتواند از انچه در دل زمین مدفون است پرده بردارد. طی سالیان متمادی این روشها توسعه یافته و یکی از جدیدترین روشهایی که به تازگی به این کشور راه یافته مغناطیس سنجی هوابرد است. در این مقاله سعی شدهتا تصحیحاتی لازم برای داده های خام برداشت شده از هواپیما را اعمال کنیم تا اینداده ها تبدیل به داده هایی شوند که بتوان با دقت بالایی از این داده ها برای تفسیر و مدل سازی نهایی توده مدفون استفاده گردد تمامی این تصحیحات به وسیله بسته نرم افزاری USGS انجام شده است. این تصحیحات شامل تصحیح شبانه روزی ، ارتفاع هواپیما، توپوگرافی ، Downward , Upward به روشهای مختلف با شرح تئوری های ریاضی اعمال آنتالیک سیگنال روی داده ها و سرانجام استفاده از Variable Magnetic روی داده ها برای از بین بردن تاثیر توپوگرافی و اثر خود پذیری سازندها روی داده های مغناطیسی می باشد می باشد.
پس از این تصحیحات داده هایی بدست می آیند که هیچگونه همبستگی توپوگرافی ندارند و اثر توپوگرافی روی آنها حذف شده نویزهای حاصل از تغییرات شبانه روزی برداشته شده می توانیم با اطمینان بالایی آنها را تفسیر و مدل نهایی آنومالی را شناسایی کنیم.