سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رشیدی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی
منوچهر نیک‌آذر – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی
علی ناصری – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی
معصومه میرزایی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی (PVT)‌ بدست آمده از آزمایشهای جدا ساز که بر روی ۲۶ نمونه نفتی چاههای ایران انجام شده است، ۸۹۰ ثابت تعادل محاسبه شد. ثوابت تعادل با استفاده از موازنه جرم به دست آمدند. سپس با مقادیر بدست آمده از روابط موجود مقایسه گشته، دقت روابط تعیین گردید. همچنین رابطه Mc Williams بر اساس اطلاعات موجود تصحیح گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که روابط موجود در پیش‌بینی رفتار هیدروکربناها C2-C6 نسبتاً خوب عمل می‌کنند. این قضیه در مورد H2S و CO2 نیز صادق است. اما برای N2 خطایی در حدود ۲۰۰۰%، برای C1 خطایی در حدود ۲۰۰% و برای C7 خطایی در حدود ۵۰۰% مشاهده شد. رابطه جدید خطاهای ذکر شده را به صورت قابل توجهی کاهش داده، همچنین دقت جوابها را برای C6-C2 ، H2S و CO2‌بهبود می‌بخشد.