سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روشنک خجسته پور – شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران

چکیده:

شرکت های توزیع نیروی برق برای تأمین تقاضای بار و انرژی الکتریکی و انجام برخی محاسبات فنی، به الگوی مـصرف مـشترکین خود در هر شـاخه از مصارف ( خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری ) نیازمند هستند .
اطلاعات مورد نی از، با انتخاب یک جامعه نمونه و ب ه کا رگیری روش های متداول الگو برداری قابل انجام است . اما این روش ها معمولاً به امکانات و شرایط مختلفی وابسته می باشد که فراهم نمودن آن، به صرف هزینه های کلان ی می انجامد . با توجه به بودجه های محدود شرکت های توزیع، بهینه سازی روش های اجرای این فعالیـت ها در راستای صرفه جویی هزینه ها از اهمیت ویژه برخوردار است . در این مقاله، ضمن معرفی روش های موجود، با استفاده از منابع مختلف اطلاعاتی و مقایسه های فنی ـ اقتصادی، با ذکر نمونه های واقعی، پیشنهاداتی در زمینه اصلاح روش های متداول و محدود نمودن اطلاعات استخراج شده ارائه شده است .