سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جابر مظفری زاده – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
منوچهر چیت سازان – دکترای هیدروژئولوژی
حمیدرضا ماجدی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

یکی از روشهای موثر در مطالعه منابع آب زیرزمینی استفاده از مدلسازی عددی است دراین تحقیق آبخوان دشت گتوند در شهرستان شوشتر با استفاده از روش عددی تفاضلات محدود و نرم افزار PMWING5.3 شبیه سازی گردید. یکی از مشکلات موجود دراین دشت توزیع نامناسب هدایت هیدرولیکی (K) در محدوده دشت می باشد بنابراین ابتدا با استفاده از داد ه های آزمونهای پمپاژ منطقه ، هدایت هیدرولیکی با روش کریجینگ درونیابی گردیده و در ۷ زون با مقادیر اولیه وارد مدل گردید.