سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین شیخی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سید کریم صابری فر، – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوترشیراز ، صنایع الکترونیک
مهدی عابدی – شیراز ، صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

در این مقاله چند نوع تصحیح غیر یکنواختی مورد بررسی قرار میگیرد و سپس روش جدیدی به نام " تصحیح چند نقطه ای " معرفی می گردد. اساس روش جدید که در آن معایب روش های قبلی رفع شده ، به دست آوردن معادله غیر خطی پاسخ دهی پیکسلهای آرایه می باشد که با اعمال معکوس این معادله به تصویر اولیه، تصویر بهبود یافته حاصل می گردد. طراحی اینوریتم به نحوی است که قابلیت پیاده سازی سخت افزاری دارد.