سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعادل خداکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
هدایت ذکایی آشتیانی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
عباس بابازاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

اظلاعات تقاضای سفر از مهمترین اطلاعات مورد نیاز در برنامه ریزی حمل و نقل همگانی است. وجود اطلاعات ماتریس تقاضا نقش تعیین کننده ای در ارایه سرویس های مطلوب تر، و در ارایه سرویسهای مطلوب تر، و در نتیجه جلب نظر مسافران برای استفاده از وسایل نقلیه همگانی به جای وسایل نقلیه شخصی دارد. اما دستیابی به این ماتریس از روشهای معمولی که همان آمارژیری های مبدا-مقصد است مستلزم صرف وقت، هزینه و نیروی انسانی زیادی است. روش تکراری گرادیان یکی از روشهای تصحیح ماتریس با استفاده از اطلاعات شمارش حجم مسافران در کمانهای شبکه است که در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. در هر تکرار این روش یک مساله تخصیص ترافیک همگانی مبتنی بر مدل استراتژی بهینه حمل می شود. از آنجاییکه در مدل استراتژی بهینه ظرفیت وسایل نقلیه در نظر گرفته نمی شود از این روش در شبکه های متراکم نمی توان بسادگی استفاده کرد. در این مقاله روش گرادیان برای تصحیح ماتریس تقاضا در شبکه های متراکم همگانی و در نظر گیری وسایل نقلیه بسط داده می شود. برای حل زیر مسایل تخصیص همگانی در روش تکراری گرادیان از مدل تکمیلی مبتنی بر مسیر و روش خطی سازی استفاده می شود.