سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشجوی دکتری رشته مهندسی نقشه برداری ( گرایش سنجش از دور ) ، گروه مهندس
علی عزیزی – دانشیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی ، گروه مه
محمدرضا سراجیان – دانشیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی ، گروه مه

چکیده:

جمله مدلهای ریاضی مطرح جهت تصحیح هندسی عکسهای هوایی، چندجمله ایها می باشد . مزایای استفاده از چندجمله ایها آن است که فهم و استفاده از آنها آسان بوده و همچنین برخلاف مدلهای rigorous ، مستقل از پارامترهای فیزیکی سنجنده می باشند و درنتیجه نیازی به دانستن این پارامترها در انجام پردازشهای فتوگرامتری نمی باشد . مشکل چندجمله ایها این است که از نظر ریاضی، نوسانات زیادی در فاصلة بین نقاط کنترل دارند . در مقابل توابع رشنال دارای خصوصیات انترپولاسیون قوی تری بوده و خطا را در بین نقاط بهتر توزیع می نمایند . در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های هوایی منطقه ای از آلمان، دقت توابع رشنال با چندجمله ایها مقایسه شود . نتایج نشان می دهد که تصحیح هندسی عکسهای هوایی با استفاده از توابع رشنال در مقایسه با چندجمله ایها، دقت بالاتری دارند و همچنین دقت این توابع با افزایش درجة آنها بطور کاملاً محسوسی بهبود می یابد .