سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جمیله علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران
جعفر کرد زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران
نادر مطیع حق شناس – عضو هیات علمی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وزارت ع

چکیده:

بدون تردید سرشماریها منبع اصلی اطلاعات جمعیتی به شمار می آیند و در بسیاری از مباحث جمعیت و توسعه از جایگاه مهمی برخوردارند. در طیف گسترده ای از موضوعات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه ملاحظات مرتبط با مسائل جمعیتی ، تعیین نیازهای توسعه، برنامه ریزیهای بهداشتی جمعیت و ارزیابی اقدامات و عملکرد دولتها، داده های سرشماریها مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مقاله تسطیح و تصحیح گزارش سن و جنس در گروه های سنی پنج ساله در چهار استان منتخب کشور ( اصفهان، گیلان، کرمانشاه و لرستان ) با در نظر گرفتن درجه توسعه یافتگی هر استان می باشد. روش اصلی مورد استفاده در این مطالعه، روش پیشنهادی سازمان ملل برای تسطیح و تصحیح گزارش سن و جنس برای گروههای سنی پنج ساله با استفاده از هرم سنی – جنسی جمعیت می باشد. براساس چارچوب نظریات توسعه به نظر می رسد در استانهایی که از لحاظ شاخص توسعه انسانی پیشرفته تر هستند، میزان دقت و صحت گزارش سن بالاتر از استانهای کمتر توسعه یافته است.