سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صادقی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ، تهران
هایده اهرابیان – گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ، دانشگاه ته
عباس نوذری – گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ، دانشگاه ته
جواد محمدزاده – گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ، دانشگاه ته

چکیده:

یکی از مدلهای مهم مساله بازسازی هاپلوتایپ تصحیح کمترین غلط می باشد. این مدل با تصحیح کمترین غلط ممکن در قطعات ژنوم ورودی، جفت هاپلوتایپ را بازسازی می نماید. با توجه به این که این مساله جزء مسائل غیر قطعی سخت (NP-Hard) می باشد، الگوریتهای قبلی ارائه شده با دو مشکل هزینه زیاد زمان اجراء و عدم جواب قطعی روبرو هستند. در این مقاله برای حل این مساله یک الگوریتم شاخه و قید ارائه شده است که با استفاده از یک تابع هرس جدید میتواند مساله را در یک زمان مناسب بطور دقیق اجرا نماید. این الگوریتم بر روی یک مجموعه داده اجرا شده و زمان اجرای آن کارا بودن آن را نشان می دهد.