سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح الله غلامی – دانشگاه زنجان
سعدالله نصیری قیداری – دانشگاه زنجان، مرکز تحصیلات در علوم پایه زنجان

چکیده:

تابع توزیع احتمال در حالت تعادل ترمودینامیکی کلاسیکی با رابطه Exp[-V/kT] به دست می آید . این رابطه برای حالت حدی کوانتمی در دماهای بالا نیز درست است ولی در دماهای پایین و چگالی بالااین رابطه باید به صورت کوانتمی تصحیح شود . حل دقیق، در بسیاری موارد مستلزم محاسبات پیچیدهی ریاضی است؛ لذا برای احتراز از این پیچیدگیها، در دماهای پایین این تصحیحات به صورت ضرایبی از ħ به حالت کلاسیکی تعادل ترمودینامیکی افزوده می شود [.۱] در این مقاله ما از رهیافت فضای فاز گسترش یافته برای این منظور استفاده می کنیم .