مقاله تصديق مستقل از متن هويت گوينده با مدل آميزه هاي گوسي تطبيق يافته ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۸۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تصديق مستقل از متن هويت گوينده با مدل آميزه هاي گوسي تطبيق يافته ساختاري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصديق هويت مستقل از متن گوينده
مقاله GMM
مقاله UBM
مقاله SBM
مقاله SGMM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: صادق محمدي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روش مدل آميزهي گوسي ساختار يافته (SGMM) که به منظور سرعت بخشي الگوريتم GMM-UBM در سيستم تصديق هويت گوينده، پيشنهاد شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد. تاثير برخي پارامترها در ساخت مدل پس زمينه ساختاري (SBM) به تفصيل مورد بررسي و مقادير بهينه در ساخت مدل مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين براي پردازش امتيازهاي خروجي ساختار SBM-SGMM ساختاري با عنوان شناسايي کننده GMM پيشنهاد مي شود. شبيه سازي هاي انجام يافته نشان مي دهد ساختار بهينه  SBM در ترکيب با پردازنده امتيازهاي پيشنهاد شده، عملکرد بهتري نسبت به سيستم پايه در ترکيب با شبکه عصبي دارد و اين در حالتي است که پيچيدگي سيستم پيشنهاد شده، پایين تر از شبکه عصبي مي باشد. با استفاده از سيستم پيشنهادي، نرخ سرعت بخشي برابر با ۲٫۷ حاصل گرديد و در عين حال عملکرد سيستم نيز نسبت به سيستم  GMM-UBM بهبود نشان مي دهد. در بهترين حالت مي توان به نرخ خطاي برابر معادل ۰٫۳۵% دست يافت که نسبت به عملکرد سيستم GMM-UBM با نرخ خطاي برابر ۱٫۷۱% بهبود قابل ملاحظه اي حاصل مي شود.