سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سلیمانی ایوری – استاد یار دانشگاه صنعتی شاهرود
میثم ذوقی – کارشناسی ارشد الکترونیک

چکیده:

در این مقاله سعی شده است پیش پردازش مناسبی روی امضا انجام شده و زاویه آن به بهترین نحو ممکن با کمترین خطا نسبت به محورxها اصلاح شود. برای استخراج ویژگی از دو روش نسبتا ساده با کارآیی خوب استفاده شده است. در این دو روش توابع زمانیy(t) و x(t) که هریک به ۵۱۲ نقطه توسعه داده شده اند به ۳۲ بخش بصورت یکسان تقسیم می گردند. در روش اول متوسط ۱۶ نقطه قرار گرفته در هر بخش بعنوان ویژگی و در روش دوم مرکز ۱۶ نقطه بعنوان ویژگی انتخاب می گردد در نتیجه برای هر امضا ۶نقطه بعنوان ویژگی تعیین می شود. اندازهxیاyاین نقاط که تقریب خوبی از توابعy و xرا نشان می دهند به شبکه عصبی با ۶۴ ورودی یک لایه پنهان با چهار نرون و با خروجی خطی اعمال و آموزش لازم انجام می گیرد و با آزمایش سیستم، خطای ۱۰٫۷۵ % بدست می آید.در مرحله بعد زمان ماکزیمم امضا بعنوان ویژگی اضافی به ۶۴ ویژگی قبلی اضافه و به شبکه عصبی با ۶۵ ورودی اعمال و پس از آموزش و آزمایش خطای ۹٫۲۵ % بدست می آید که در مقایسه با روشهای دیگر که به محاسبات پیچیده پرداخته اند جواب مناسبی ارائه می نماید