سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار عیسی پور – آزمایشگاه سیستم های هوشمند صوتی-گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف
محمدمهدی همایون پور –

چکیده:

در این مقاله به ارائه روشی نوین برای مدل سازی گویندگان پرداخته شده است. هدف از ارائه این روش جداسازی بهتر هرگوینده از سایر گویندگان میباشد. برای این منظور روشی با نام درخت پستیبان فازی ارائه گردیده که دارای قابلیت جداسازیبهتری نسبت به بردار پشتیبان میباشد. از آنجا که در تصدیق هویت گوینده هدف مدل کردن گوینده صحیح به نحوی که بیشترین تمایز را از سایر گویندگان داشته باشد میباشد و با توجه به خصوصیات دستهبندی کننده بردار پشتیبان از این روش در ساختاری درختی استفاده شده است. برای این منظور درختی ایجاد گردیده است که در هر نود آن یک درخت بردار پشتیبان قرار داشته وتصمیم گیری در هر نود به صورت فازی صورت میپذیرد. برای آزمایش و تست از دادگان فارس دات تلفنی مشتمل بر ۳۵ گوینده استفاده شده است. دقت بدست آمده برای این روش در شرایط تمیز برابر با ۹۷,۸۷ % میباشد که از سایر روشهای مشابه دارای دقت بالاتری بوده است. همچنین روش مورد بحث در محیط نویزی و با استفاده از ۴ نمونه نویز مورد بررسی قرار گرفته که در نویزهای بالا دارای دقتی کمتر از مدل بردار پشتیبان میباشد