مقاله تصفيه آبهاي شرب آلوده به نيترات با استفاده از دنيتريفيکاسيون اتوتروفيک در بيوفيلتر هيدروژني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تصفيه آبهاي شرب آلوده به نيترات با استفاده از دنيتريفيکاسيون اتوتروفيک در بيوفيلتر هيدروژني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف نيترات
مقاله آب شرب
مقاله بيوفيلتر هيدروژني
مقاله دنيتريفيکاسيون اتوتروفيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقعي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي دوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سيستمي شامل اتصال يك روش موثر و اقتصادي برای توليد در محل و كنترل شده هيدروژن و دي اكسيد كربن و استفاده از بيوراكتور با بستر ثابت، طراحي شد و توانايي آن در حذف نيترات از آب شرب مورد ارزيابي قرار گرفت. هدف اصلي اين پژوهش توسعه يک فناوري ارزان بود که برای يون نيترات کاملا انتخابی عمل کند و برای ديگر پارامترهاي کيفي آب شرب، کمترين تغييرات را داشته باشد. گازهاي هيدروژن و دي اکسيد کربن به ترتيب به عنوان دهنده الکترون و منبع کربني باکتري هاي دنيتريفاير اتوتروفيك، با روشي ارزان با اعمال ولتاژ بسيار پايين برق مستقيم (۱۰-۵ ولت) در راکتور الکتروشيميايي با الکتروليز متانول توليد شدند و به بيوراكتور دنيتريفيكاسيون تلقيح شده توسط باکتري هاي دنيتريفايري که به طور طبيعي در آب حضور دارند، تزريق شد. نتايج بهره برداري پايلوت با آب يك چاه آلوده به نيترات با غلظت ۱۲۰ ميلي گرم در ليتر در آبخوان تهران به مدت ۱۶۰ روز نشان داد که با مصرف انرژي الکتريکي نسبتا پايين و تنها با تزريق دو گاز بي ضرر هيدروژن و دي اكسيد كربن، بدون افزودن هيچ گونه ماده شيميايي ديگر، براي غلظتهاي نيترات معمول موجود در منابع آبي شرب با زمان ماند ۲ تا ۵ ساعت مي توان به راندمان حذف بيش از ۹۵ درصد دست يافت.