مقاله تصفيه بيولوژيکي پساب هاي حاوي فلز سمي روي (Zn2+) به وسيله جلبک دريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تصفيه بيولوژيکي پساب هاي حاوي فلز سمي روي (Zn2+) به وسيله جلبک دريايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب
مقاله محيط زيست
مقاله جلبک دريايي
مقاله فلزات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي عمران آيت
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اسبچين سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متدهاي حذف فلزات سنگين و سمي (روش هاي شيميايي، فيزيکي و بيولوژيک) اهميت زيادي دارند. از بين روش هاي فيزيکي مي توان به: اسمز معکوس، الکترودياليز و تبادل يوني، از بين روش هاي شيميايي به رسوب دهي شيميايي، احيا شيميايي، الکتروليز و تبادل يوني و در نهايت روش هاي بيولوژيک شامل استفاده از: قارچ ها، جلبک ها، باکتري ها، مخمرها و سلول هاي گياهي جهت حذف اين آلودگي ها اشاره کرد. روش هاي شيميايي و فيزيکي داراي معايبي مي باشد بنابراين امروزه از روش هاي بيولوژيک استفاده مي گردد. از بين جاذب هاي بيولوژيک رفع آلودگي پساب، جلبک هاي قهوه اي دريايي بالاترين راندمان را دارند. در اين تحقيق از اين آلگ ها (فوکوس سراتوس) جهت جذب فلزات سمي روي (Zn) در راکتور بچ استفاده شده است. نقش کليدي را در جذب يون روي، گروه هاي فعال سطح آلژينات بر عهده دارند. سينتيک جذب زيستي روي، اثر pH و درجه حرارت بر ميزان جذب آن بررسي گرديد. زمان تعادل حدود ۳۰۰ دقيقه، ماکزيمم جذب براي روي حدود ۰٫۷۱ ميلي مول بر گرم به دست آمد.