مقاله تصفيه بي هوازي شيرابه محل دفن زباله شهري مطالعه موردي: شيرابه زباله شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۸۲ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تصفيه بي هوازي شيرابه محل دفن زباله شهري مطالعه موردي: شيرابه زباله شهر شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرابه
مقاله هاضم بي هوازي
مقاله بيوگاز
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي جشني ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: منجمي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجزيه بخش آلي زباله در محل دفن زباله به همراه نفوذ آب باران، مايع آلوده اي به نام شيرابه را توليد مي کند که به دليل دارا بودن ترکيبات سمي و خطرناک، خطر قابل توجهي براي محيط زيست تلقي مي شود. در اين تحقيق تصفيه پذيري شيرابه با استفاده از هاضم بي هوازي دو مرحله اي بررسي گرديد. حجم مفيد هر يک از هاضم ها ۱۵۰ ليتر، دبي ۱۰ ليتر در روز، زمان ماند هيدروليکي ۱۵ روز براي هر يک از هاضم ها، و دما ۳۱ درجه سلسيوس (مزوفيليک) در نظر گرفته شد. بار آلي سيستم از ۰٫۰۷ تا ۳٫۴ گرم در ليتر در روز به صورت تدريجي و طي پنج مرحله افزايش داده شد. مقدار COD شيرابه ۴۸۵۵۲ تا ۶۲۱۵۰٫۴ ميلي گرم در ليتر و نسبت BOD5/COD آن بيش از ۰٫۷ به دست آمد. در بار آلي ۲٫۲g/L.day بيشترين حذف COD به ميزان ۹۳٫۵۹ درصد در مجموع دو هاضم به دست آمد. ميزان آمونياک در سيستم بي هوازي حذف نگرديد، بلکه اضافه شد. غلظت آمونياک در بار بهينه در مخزن ورودي، هاضم اول و هاضم دوم به ترتيب ۷۲۱، ۹۵۲ و ۱۰۵۴ ميلي گرم در ليتر به دست آمد. حداکثر ميزان بيوگاز در بار آلي ۳٫۴ گرم در ليتر در روز، توليد شد و معادل ۹٫۸۲۳ و ۶٫۲۹۸ ليتر در روز به ترتيب در هاضم اول و دوم بود.