مقاله تصفيه شربت خام نيشكر با استفاده از بنتونيت و ژلاتين و تاثير آن بر روي تركيبات رنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تصفيه شربت خام نيشكر با استفاده از بنتونيت و ژلاتين و تاثير آن بر روي تركيبات رنگي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شربت خام نيشكر
مقاله تصفيه بنتونيتي
مقاله خالص سازي
مقاله ژلاتين
مقاله تركيبات رنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقافرماني بيوك
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حصاري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تركيبات رنگي با دو منشا متفاوت، يكي گياه نيشكر و ديگري حاصل از فرآيند، در طول مراحل مختلف فرآيند بوجود مي آيند كه كنترل آنها از بعد تجارتي، تكنولوژيكي و علمي مهم است. از تركيبات رنگي با منشاي گياهي مي توان به آنتوسيانين ها، كلروفيل ها، زانتوفيل ها، فلاونوئيدها و بتا كاروتن اشاره نمود. برخي از مواد مانند بنتونيت توانايي انجام بعضي از عملكردهاي كربن فعال و دي اكسيد گوگرد را دارد و پلي فنل اكسيداز، فنل ها و ملكول هاي باردار و … را جذب مي كند. جذب تركيبات فنلي موجود در عصاره بوسيله بنتونيت قدرت قهوه اي شدن آنزيمي را كاهش مي دهد. وجود تركيبات رنگي راندمان و كيفيت محصول نهايي را تحت تاثير قرار مي دهند و بايد از شربت خام نيشكر حذف گردند. در مرحله نخست اين مطالعه بعد از اعمال فرآيند تصفيه با بنتونيت روي شربت خام نيشكر، ويژگي هاي كيفي آن شامل رنگ با شربت تصفيه شده آهكي بعنوان نمونه شاهد مورد مقايسه قرار گرفت تا مقادير بهينه مورد نياز بنتونيت و pH مشخص گردند. در پايان، نتايج آزمايش ها در حالت استفاده از ۱٫۵gr بنتونيت و pH=4.5بيشترين كاهش در تركيبات رنگي را نشان دادند. مرحله دوم مطالعه، فرآيند تصفيه بنتونيتي همراه با ژلاتين و تاثير شرايط فرآيند شامل زمان و دماي فرآوري با بنتونيت روي رنگ، در مقايسه با نمونه شاهد (تصفيه شده تنها با بنتونيت) مورد بررسي قرار گرفت تا مقدار بهينه ژلاتين، زمان و دماي فرآوري با بنتونيت براي رسيدن به كيفيت مطلوب رنگي مشخص گردند. در پايان، نتايج آزمايش ها ۰٫۰۲gr.1 ژلاتين، زمان ۶۰min و دماي ۸۰C° فرآوري با بنتونيت و ژلاتين را مناسب ترين شرايط براي خالص سازي شربت خام نيشكر نشان دادند.