مقاله تصفيه پساب واحد توليد رزين HTPB به روش راکتور UASB که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در مواد پرانرژي از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تصفيه پساب واحد توليد رزين HTPB به روش راکتور UASB
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين HTPB
مقاله تصفيه پساب
مقاله راکتور UASB
مقاله روش بي هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازيارتي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خندان ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، کارايي روش بي هوازي راکتور UASB در تصفيه پساب واحد توليد رزين HTPB ارزيابي شد. عمليات با استفاده از يک راکتور UASB به حجم ۲۲۷ ليتر و بصورت پيوسته انجام گرفت. پساب واحد توليد رزين HTPB شامل اتانول، ترکيبات مختلف از رزين HTPB، آب اکسيژنه و آب بود. مرحله راه اندازي راکتور UASB با غلظت خوراک ۵۰۰mgCOD/l آغاز گرديد. در طول اين دوره براي اطمينان از فرايند گرانول سازي لجن در داخل راکتور، بطور مرتب از لجن داخل راکتور نمونه گيري و بر روي آنها آناليزهاي VSS, TSS و فعاليت متانزايي انجام گرفت. نتايج اين آناليزها حاکي از تشکيل لجن گرانولي و تکميل فرايند گرانول سازي در داخل راکتور بود. همچنين نتايج حاصل از آناليز جريان خروجي از راکتور نشانگر سير صعودي بازده حذف آلاينده ها توسط راکتور UASB بود. در انتهاي دوره راه اندازي بازده حذف آلاينده ها به ۷۸ درصد رسيد. پس از پايدار شدن فرايند تصفيه، پارامترهاي موثر بر بازده، تصفيه از قبيل غلظت خوراک ورودي به راکتور و سرعت ظاهري مايع مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمايشهاي راکتوري نشان داد که شرايط عملياتي بهينه براي فرايند تصفيه، غلظت خوراک ۱۰۰۰۰mgCOD/l و سرعت ظاهري ۱٫۳ متر بر ساعت مي باشد که در اين شرايط راندمان حذف ترکيبات آلي موجود در پساب به حدود ۹۵ درصد رسيد. اين تحقيق نشان داد که راکتور UASB يک روش بسيار خوب با کارايي بالا براي تصفيه پساب واحد توليد رزين HTPB مي باشد.