سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسن نوالی – شرکت ایران ملاس، گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
حسنعلی صیرفی –

چکیده:

در این مقاله نتایج به دست آمده از تصفیه پساب غلیظ کارخانه تولید خمیرمایه نانوایی را در مقیاس صنعتی شرح می دهد. قسمت اصلی پساب کارخانه های تولید کننده خمیر مایه، باقی مانده محیط تخمیر بعداز جداسازی محصول خمیر مایه است که دارای COD برابر با ۲۰۰۰۰-۶۰۰۰ میلی گرم بر لیتر و BOD برابر با ۱۷۰۰۰-۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر می باشد. برای تصفیه این پساب از یک بیوراکتور بی هوازی UASB یعنی Upflow Anaerobic Sludge Blanket به حجم ۴۰۰ مترمکعب استفاده شد. در این راکتور با استفاده میکرو ارگانیزم های بی هوازی که با اعمال شرایط مناسب به صورت لجن گرانولی تبدیل شده بودند، راندمان تصفیه COD و BOD به ترتیب برابر با ۶۵-۶۰ درصد و ۹۵-۹۰ درصد به دست آمد. ماکزیمم مقدار بار آلی وارد شده به راکتور به ۷ کیلوگرم COD بر متر مکعب بر روز رسید که تقریباً اثری بر راندمان حذف BOD و COD نداشت.