سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین رزاقی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حسین میسمی –
ابوالفضل زرنگاریان –

چکیده:

توجه و درک مواد طبیعی آلی (NOM) ناشی از خاک و زندگی گیاهی موجود در منابع آب عامل کلیدی تاثیرگذار، نه بر همه، اما بر بیشتر فرآیندهای تصفیه آب است.
ساختمان و فرم NOM و اثرگذاری آن در فرآیندهای مختلف تصفیه ما را به دانستن بهتر این مواد رهنمون می شود. ظاهراً به نظر می رسد که فهم بهتر واکنشهای NOM منجر به پیش بینی بهتر ظرفیت تصفیه خانه آب برای طراحان و بهره برداران گردد.
بدیهی است حذف NOM به عنوان اولین قدم برای تولید آب آشامیدنی جاذبه های زیادی دارد این مقاله بازنگری های کارهای انجام شده توسط نویسنده و بسیاری از همکاران او در پیشرفت دو موضوع مورد بحث می باشد.