سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا رهروی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت زنجان
مریم قاسملو – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت زنجان

چکیده:

اهمیت آب در زندگی موجودات زنده بر همه روشن است. انسان بدون آب تا یک هفته قادر به ادامه حیات نیست. اجتماعات اولیه بشر همواره در اطراف منابع آبی تشکیل شده است. این مایع حیات منشاء پیدایش همه موجودات است در صورت عدم دسترسی به آب بیماریهای پوستی و چشمی، آسکاریس، تراخم، تیفوس شپشی و تب راجعه به علت نبود بهداشت فردی و عدم شستشو شایع می گردد. سالمولنوزیس، شیگلوزیس، اسهال باسیلی و وبا، بیماریهای ویروسی مانند هپاتیت عفونی، فلج اطفال، بیماریروتوزوآیی مانند اسهال آمیبی و ژیاردیازیس از طریق آب آلوده منتقل می شوند . از عمومی ترین مشکلاتی که در بحرانها به ویژه در زلزله گریبانگیر مردم و آسیب دیدگان می شود مشکل مربوط به آب است. تخریب منابع آبی از قبیل چشمه ها، چاهها، قنوات، شکستن مخازن زیر زمینی و هوایی، تخریب تاسیسات و تلمبه خانه ها همراه با قطع برق از دلایل اصلی قطع آب یا آلودگی آبها در شرایط بحران می باشد. پس از رخداد یک بلای طبیعی یا وضعیت اضطراری این موضوع بسیار حائز اهمیت است که خانواده ها خودشان بتوانند آب سالم تهیه نمایند و خود را در برابر بیماریها محافظت نمایند. با توجه به اهمیت این موضوع و به دلیل این که افراد بتوانند به ساده ترین روش آب موجود در منابع را تصفیه کرده و مورد استفاده قرار دهند، سازمانهای مختلف روشها و الگوهای فنی مهندسی مختلف را ارائه کرده اند. در این مقاله روشهای ساده تصفیه و سالم سازی در نقطه مصرف از قبیل: صاف سازی، ذخیره سازی و ته نشینی، استفادهاز صافیهای شنی، بستر کربن فعال، صافیهای سفالی، جوشاندن، ترکیبات کلر و ید و نیز گندزدایی با استفاده از نور خورشید تشریح شده و مزایا و معایب و محدودیتهای هر کدام از روشها بیان گردیده است. بدیهی است حصول به بهترین و مطمئن ترین روش یا روش های تامین آبپس از وقوع حوادث وسوانح غیر مترقبه مستلزم تلفیق نظریات علمی و کارشناسی با تجربیات میدانی و نیز شرایط و ویژگی های خاص در هر منطقه می باشد. این امر بایستی در استراتژی جمعی راهبردی مدیریت بحران در منطقه ای از کشور مورد توجه قرار گیرد.